Speciale aanbieding: met een pedicure behandeling gratis voetmassage

Welkom op de website van Suzan Medisch Pedicure Praktijk Heerhugowaard en Sint Pancras.

Graag wil ik me aan u voorstellen. Mijn naam is Suzan Golkhah. U bent bij mij op het juiste adres voor een professionele pedicure behandeling

Ik ben een gediplomeerd medisch pedicure en ik ben bezit van de diabetische en reumatische aantekening en KRP geregistreed. Ik heb een eigen praktijk in Heerhugowaard en werk ik ook in het Gezondheidcentrum de Vroonen Sint Pancras .
 

Als gediplomeerd medisch pedicure verzorg ik uw voeten en behandel ik alle voorkomende voetproblemen, zoals ingroeiende nagels of andere nagelaandoeningen, likdoorns, overtollig eelt en kloven. Ik werk hierbij met een pedicuremotor met spraytechniek. Met deze techniek wordt de huid gekoeld met speciale vloeistof, waardoor het fraisen van de huid vrijwel pijnloos is.

Daarnaast kunt U bij mij ook terecht voor een Manicure en French Pedicure om de voeten wat extra in het zonnetje te zetten. Verder is een Cosmetische Spa behandeling mogelijk waarbij U een ontspannen rust- en verzorgingsmoment creëert in het haastige leven.

Ik ben aangesloten bij de landelijke brancheorganisatie ProVoet en werk conform vastgestelde richtlijnen, uitsluitend met professionele apparatuur. Beide praktijken hebben een centrale ligging in Heerhugowaard en Sint Pancras en is er voldoende parkeer gelegenheid.

Voor al Uw Voetverzorging (ook cosmetisch) en Voetproblemen, voor de Diabetische, Reumatische, Spasme, Verwaarloosde of Oudere voet, bent U bij mij in vertrouwde handen!!!

Ik heb regelmatig een actie en deze is te vinden op de pagina met tarieven.

Ik ben aangesloten bij HONK Ketenzorg.

Indien u een medische indicatie heeft word upreventieve voetzorg geheel vergoed door de zorgverzekering, afhankelijk vanuw aanvullende verzekering en/ of zorg profiel.

.…kom dan gerust eens langs voor een vrijblijvende kennismaking, of beter nog, maak een afspraak en ervaar het genot van een goede pedicure-behandeling, dan merkt u wat ik bedoel.

Algemene voorwaarden

  1. Toepassing

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling tussen Suzan medisch pedicure en de klant. Bij het aangaan van een afspraak bij Suzan medisch pedicure gaat u akkoord met de algemene voorwaarden, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. BETALING
Suzan medisch pedicure vermeldt de tarieven van behandelingen op haar website en zichtbaar in de praktijk. De vermelde tarieven zijn inclusief BTW. De klant kan via pin of contant betalen.

3. GARANTIE
Suzan medisch pedicure geeft de klant een week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling. De garantie vervalt indien de klant de adviezen niet heeft opgevolgd en/of andere producten heeft gebruikt dan welk door Suzan medisch pedicure zijn geadviseerd.

4. PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY
De klant voorziet Suzan medisch pedicure tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Suzan medisch pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Suzan medisch pedicure noteert de gegevens van haar klanten in het daarvoor bestemde klantensysteem. Gegevens van de klant worden vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de richtlijnen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Suzan medisch pedicure zal de gegevens van haar klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder toestemming vooraf van de klant.

5. GEHEIMHOUDING
Suzan medisch pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Suzan medisch pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

6. AANSPRAKELIJKHEID
Suzan medisch pedicure is niet aansprakelijk voor schade, welke is ontstaan doordat zij is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen en/of medicijngebruik. Suzan medisch pedicure is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

7. RECHT
Op elke overeenkomst tussen Suzan medisch pedicure en de klant is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg over de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarbij steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie, c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Aanpassen

 

Ivm de situatie rond om Covid-19 zijn wij verplicht om ond zoveel mogelijk aan de veiligheidsregels te houden. Dit houd in dat ik de afspraken ruimer inplann, zodat ik meer tijd heb om na iedere behandeling alles weer hygienisch schoon te maken, dat ik meer beschermende maerialen gebruik om u en zelf te beschermen. Dit alles moet ik helaas wel deels door berekenen. Op iedere behandeling zal ik zolang de Covid-19 maatregelen van kracht zijn 4€ extra toeslag vragen. Ik hoop op uw begrip.Tips